H ανάγνωση των παρακάτω όρων χρήσης και των συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων (FAQ) απαιτούνται από τον χρήστη των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου Diadiktuo.eu και πριν από οποιαδήποτε παραγγελία ή χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας από τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της Diadiktuo.eu. Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών, διαφορετικά σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικοί Όροι

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται υπό την εποπτεία της εταιρίας Diadiktuo.eu που εδρεύει στον Πειραιά (Καλλέργη 27, Νέο Φάληρο)
Όλες οι επωνυμίες, τα σήματα και τα προϊόντα, που επίσης αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή και αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Η ιστοσελίδα της Diadiktuo.eu έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση των χρηστών-επισκεπτών της, την επικοινωνία μαζί τους και την παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης domain και φιλοξενίας.
Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

 1. 1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα τηςDiadiktuo.eu,
  αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων".
  Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια τηςDiadiktuo.eu.
 2. 2. ΗDiadiktuo.euλαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.
 3. 3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. ΗDiadiktuo.euδεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.
 4. 4. ΗDiadiktuo.euδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ'αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.
 5. 5. ΗDiadiktuo.euθα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που θα έρθουν εις γνώση της, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.
 6. 6. Με την εγγραφή στην παρούσα ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται πως συμφωνεί να παραλαμβάνει έγγραφα και με ηλεκτρονική μορφή δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής αποστολής αντί για έντυπη αποστολή. Στον όρο αυτό εντάσσεται και η αποστολή τιμολογίων. Η διαβίβαση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα από τηνDiadiktuo.euπρος τους πελάτες της είναι πλήρως συμμορφωμένη με την Ελληνική νομοθεσία (ΠΟΛ 1049/21-3-2006) αλλά και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2001/115/ΕΚ – 20.12.2001 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17.01.2002, τεύχος L 15/24).
 7. 7. Τα χρήματα των ονομάτων (domains) και servers (hosting) που δίνονται μέσω του συστήματος τηςDiadiktuo.euστον ιστότοπο www.diadiktuo.eu ή μεσω e-banking ή στο γκισέ της τράπεζας eurobank ή σε ATM ή μέσω POS / e-POS ή μεσω τηλεφώνου από την τράπεζα , ενεργοποιούν ή ανανεώνουν την υπηρεσία (domain - hosting) και ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ στον πελάτη εκτός και αν το domain του ή το hosting του μείνει εκτός λειτουργίας για παραπάνω από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες και δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα.
 8. 8. Σε περίπτωση που μεταφέρω κάποιο domain στην diadiktuo.eu ή ενεργοποιήσω νέο και επιθυμώ την δωρεάν υπηρεσία για site ή e-mail δηλώνω οτι γνωρίζω τους όρους χρήσης για την δωρεάν κατασκευή του site που περιλαμβάνει μια στατική ή δυναμική απλή σελίδα η οποία έχει εως 500 λέξεις κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας + λογότυπο, έως 5 φωτογραφίες. Το περιεχόμενο του site δεν θα πρέπει να είναι προσβλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό ή να έχει σχέση με εκμετάλλευση - κακοποίηση παιδιών-ανθρώπων ή κακόβουλα ή παράνομα προιόντα ή με ακατάλληλο περιεχόμενο (παράνομο πορνογραφικό υλικό ή υλικό χωρίς ειδική σήμανση ιστότοπου). Θα πρέπει να στείλω το υλικό μου στους τεχνικούς της diadiktuo.eu μέσω e-mail ώστε να ανέβει στην σελίδα μου. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσω να διακόψω την δωρεάν υπηρεσία ή να μεταφερθώ σε άλλη εταιρείαΔΕΝμπορώ να μεταφέρω το στατικό ή δυναμικό site που έχει κατασκευάσει η diadiktuo.eu εκτός και αν πληρώσω το κόστος κατασκευής που ορίζεται στα 70 euro + ΦΠΑ. Η δωρελαν υπηρεσία φιλοξενίας και παροχής site - email είναι ΜΟΝΟ όσο διατηρείται το domain μου στην diadiktuo.eu.
 9. 9. Ο διακριτικός τίτλος - σήμα (Diadiktuo.eu) που αναφέρεται στον ιστότοποwww.diadiktuo.euκαι σε όλους τους ιστότοπους που προέρχονται από κατασκευή ή ιδιοκτησία της Diadiktuo.eu, σύμφωνα με το υπουργείο οικονομίας ανάπτυξης & τουρισμού, είναι επίσημα κατοχυρωμένο σήμα (λεκτικό - απεικόνιση) με αριθμό δήλωσης σήματος Ν233619. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η επεξεργασία ή η αφαίρεση του (μερική ή ολική). Η Diadiktuo.eu επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.
 10. 10. Η Diadiktuo.eu παρέχει πλήρη εχεμύθεια και δεσμεύεται οτι δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, τηλ, κλπ κλπ) που συμπληρώνετε κατα την περιήγηση σας στον ιστότοποwww.diadiktuo.euκαι από κανέναν άλλον ιστότοπο που έχει κατασκευάσει και φιλοξενείται στα συστήματα της (web hosting), ούτε τα χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας γίνεται μόνο ύστερα από αίτημα των αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών που διέπουν το Ελληνικό δίκαιο. Η Diadiktuo.eu ενδέχεται να σας ενημερώνει ανά διαστήματα με ενημερωτικά e-mail (newsletter) για προιόντα, προσφορές, υπηρεσίες της εταιρίας. Από τις συγκεκριμένες λίστες ενημερώσεων μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρέσετε την διεύθυνση σας ακολουθόντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται.
 11. 11. Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει ένα προιόν σε περίπτωση που είναι διαφορετικό από την αρχική συμφωνία ή είναι παραποιημένο ή επεξεργασμένο ή έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να προκαλέσει την εταιρεία δόλια απάτη. Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα μη παροχής υπηρεσίας ή πώλησης προιόντος αν ο τελικός πελάτης δεν συμμορφωθεί με την αρχική συμφωνία ή δεν τηρήσει τα προ-συμφνημένα που έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεκτεί. Η Diadiktuo.eu οφείλει να αντικαταστήσει ένα προιόν ή υπηρεσία που έχει προσφέρει στον πελάτη αν είναι ελαττωματικό ή δεν υπόκειται στην αρχική συμφωνία με ίδιο ή παραπλήσιο ίσης αξίας. Η Diadiktuo.eu ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ χρήματα στον τελικό πελάτη παρά μόνο προιόν ή υπηρεσία ίσης αξίας.
 12. 12. Ο πελάτης με την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ιστότοποwww.diadiktuo.euκατανοεί οτι οι αιτήσεις κατέχουν ταυτόχρονα θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι τα στοιχεία των αιτήσεων είναι αληθή και επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.
 13. 13. Η Diadiktuo.eu δεν ευθύνεται για την αλλαγή ή τροποποίηση τρίτων κατασκευαστών - συνεργάτων που ενδέχεται να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την πολιτική χρήσης τους (πχ google, play store, κλπ κλπ) μελλοντικά. Η Diadiktuo.eu οφείλει να ενημερώσει τον τελικό πελάτη.
 14. 14. Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης του αγαθού ή παροχής υπηρεσίας έρχεται σε κοινή συμφωνία του πελάτη με την Diadiktuo.eu πρίν την έναρξη της πληρωμής - συνεργασίας.
 15. 15. Το όνομα και το λογότυπο Joomla!™ που ενδεχομένως να φαίνεται μέσω του ιστότοπουwww.diadiktuo.eu, χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Η Diadiktuo.eu δεν σχετίζεται με (ούτε υποστηρίζεται) την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project. Όλα τα πενυματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Όροι PC / TV / Laptop / CCTV / Συναγερμοί / Συστήματα Ασφαλείας

- Η Diadiktuo.eu δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων του PC ή Laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή από φυσικά φαινόμενα ή από τρίτους ή προβληματικού μηχανικού εξαρτήματος (hardware) ή λογισμικού (software) που προέρχεται από το ίδιο το μηχάνημα.

- Σε περίπτωση που ζητήσετε ανάκτηση δεδομένων σε σκληρό δίσκο (HDD) λαμβάνετε υπόψην σας ότι η ανάκτηση γίνεται σε ποσοστό 30% εώς 80% ανάλογα την βλάβη του δίσκου. 

- Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. Αν παρόλα αυτα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα η Diadiktuo.eu σας εγγυάται πλήρη εχεμύθεια δεδομένων και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα ανακτηθέντα αρχεία είναι κατεστραμμένα ή δεν λειτουργούν.

- Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου (που βρίσκεται εντός εγγύησης) η diadiktuo.eu υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η diadiktuo.eu να έχει ευθύνη για αυτά. Η diadiktuo.eu δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση καθώς και τις παρενέργειες των λογιστικών, φορολογικών και λοιπών προγραμμάτων τα οποία δεν εμπορεύεται.

- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η diadiktuo.eu δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατα την κατασκευή του Η/Υ.

- Η Diadiktuo.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

- Σε περίπτωση αγοράς λιανικού προιόντος από τον εκάστοτε πελάτη εαν διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το προιόν είναι ελαττωματικό τότε ο πελάτης μπορεί να το επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της Diadiktuo.eu και εφόσον ελεγχθεί από ειδικευμένο τεχνικό και διαπιστωθεί η προβληματική λειτουργία του τότε γίνεται επισκευή χωρίς καμία χρέωση ή αντικάτασταση με νέο. Για να γίνει αντικατάσταση το προιόν θα πρεπει να σταλεί στον προμηθευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ίδιο προιόν τότε γίνεται αντικατάσταση με προιόν ίσης αξίας. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ στον πελάτη. Εαν ο πελάτης επιθυμεί μπορούν τα χρήματα του να πιστωθούν για τριάντα (30) ημέρες και να αγοράσει κάποιο άλλο προιόν. Σε περίπτωτη που ο πελάτης δεν επιθυμεί να φέρει το προιόν στις εγκαταστάσεις της Diadiktuo.eu και στείλει το προιόν με courrier επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις της Diadiktuo.eu.

- Η Diadiktuo.eu εγγυάται την αποκατάσταση ή αναβάθμιση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή σας ΑΚΡΙΒΩΣ στα σημεία που αναφέρονται στο δελτίο παραλαβής και εφόσον είναι δυνατή η επισκευή. Η Diadiktuo.eu σας παραδίδει τον Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή σε άρτια και λειτουργική κατάσταση και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για έξι (6) μήνες μετά την παράδοση του μηχανήματος.

- Diadiktuo.eu παρέχει εγγύηση όσο δίνεται από τον κατασκευαστή για πώληση νέου PC ή Laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, και για έξι (6) μήνες καλής λειτουργίας για μεταχειρισμένο pc ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή . ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση ύστερα από κακή λειτουργία του χειριστή (πχ ιούς από site που επισκέφθηκε ο πελάτης ή αφαίρεση αρχείων, κλπ), ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση στην μπαταρία για laptop και τροφοδοτικού για σταθερό Η/Υ πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αγορά (όταν αφορά νέα αγορά και όχι μεταχειρισμένο μηχάνημα), ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση σε πτώση υγρών στο μηχάνημα , ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση σε ράγισμα οθόνης, ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση από πτώση-υπερτάση τάσης από εξωτερική πηγή (πχ ΔΕΗ). Εγγύηση τροφοδοτικού σταθερού Η/Υ και μπαταρίας laptop παρέχονται ΜΟΝΟ για νεα μηχανήματα και τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες από την αγορά τους.

- Η diadiktuo.eu δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες Η/Υ και λοιπών υλικών ή να καλύψει υλικά σε εγγύηση (εφόσον το μηχάνημα βρίσκεται σε ισχύ) τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί εξ αρχής από την diadiktuo.eu ή έχουν εγκατασταθεί από τον ίδιο τον πελάτη αυτόνομα.

- Σε περίπτωση βλάβης που αυτή είχε προαναφερθεί από τον πελάτη κατά την παράδοση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού σε εξαρτήματα ή μηχανήματα που ΔΕΝ έχουν δημιουργηθεί από την diadiktuo.eu ουδεμία ευθύνη φέρει ο τεχνικός της diadiktuo.eu

- Κατά την αγορά νέου Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευής σε περίπτωση προβληματικού εξαρτήματος μέσα σε επτά (7) ημέρες παρέχεται εγγύηση DOA από το εργοστάσιο.

- Σε περίπτωση επιστροφής προιόντος στον κατασκευαστή στα πλαίσια της εγγύησης η diadiktuo.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αργοπορία ανταλλακτικού από το εργοστάσιο ή προβληματικού ανταλλακτικού.

- Κατά την παράδοση του Η/Υ ή laptop ή οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για service ή αναβάθμιση ο πελάτης οφείλει να περιγράψει ακριβώς την ενέργεια που επιθυμεί να γίνει ή την περιγραφή της βλάβης. Ο τεχνικός της diadiktuo.eu καταχωρεί το αίτημα ενημερώνει τον πελάτη ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με sms , ο πελάτης αποδέχεται την χρέωση και συμφωνεί στην επισκευή του προβλήματος. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδεχτεί την χρέωση ή την επισκευή του μηχανήματος η diadiktuo.eu υποχρεούται να παραδώσει πίσω στον πελάτη την συσκευή.

- Σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένής συσκευής ο πελάτης οφείλει να ελεγξει την συσκευή πρωτού την παραλάβει. Η μεταχειρισμένη συσκευή μπορεί να είναι είτε επισκευασμένη είτε ανακατασκευασμένη. Είναι πλήρως λειτουργική κατά την παράδοση στον πελάτη και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για έξι (6) μήνες. Στην εγγυήση των μεταχειρισμένων υλικών ΔΕΝ παρέχεται εγγύηση τροφοδοτικού.

- Ο πελάτης οφείλει να σημειώσει ή να εκπαιδευτεί με την καθοδήγηση εξειδικευμένου τεχνικού της Diadiktuo.eu για την σωστή λειτουργία των συστημάτων (πχ ενεργοποίηση απενεργοποίηση συναγερμού, απομακρυσμένη πρόσβαση καμερών, λειτουργία pc ή laptop, εκπαίδευση internet, κλπ). Οποιαδήποτε επιπλέον επίσκεψη στο χώρο του πελάτη ή στα γραφεία της diadiktuo.eu για επίδειξη ή εκπαίδευση στην λειτουργία του εκάστοτε συστήματος αποτελεί χρέωσιμη υπηρεσία και την επιβαρύνεται ο τελικός πελάτης.

- Ο πελάτης οφείλει να παραλάβει τον Η/Υ ή το laptop ή οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ή ηλεκτρονική συσκευή έχει αφήσει στα γραφεία της diadiktuo.eu έως και εξήντα (60) ημέρες μετά την ειδοποίηση παραλαβής που του έχει γίνει από εκπρόσωπο της diadiktuo.eu με sms ή e-mail ή τηλεφωνικά. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών η diadiktuo.eu διατηρεί το δικαιώμα να στείλει την συσκευή προς ανακύκλωση και δεν έχει καμία ευθύνη προς τον τελικό πελάτη.

- Ο πελάτης κατά την παράδοση του Η/Υ ή Laptop ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής ή περιφερειακής συσκευής οφείλει να υπογράψει το δελτίο ολοκληρωμένου έργου που αναφέρει επ' ακριβώς την βλάβη (περιγραφή βλάβης) που πραγματοποιήθηκε, και αναλύει επ' ακριβώς την επίλυση ή όχι (περιγραφή ολοκληρωμένου έργου). Ο πελάτης οφείλει να αποδεχθεί ή όχι την συσκευή την στιγμή της παραλαβής του και πρωτού αποχωρήσει από την έδρα της Diadiktuo.eu.

- H διάγνωση και ο έλεγχος συσκευής είναι ΔΩΡΕΑΝ εφόσον το παραδώσετε εσείς στα γραφεία μας. Εαν επιθυμείτε την παραλάβη του από το χώρο σας από δικό μας εκπρόσωπο τότε επιβαρύνεστε 5€ + ΦΠΑ.

- H Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδόσει - επιστρέψει Η/Υ, laptop, περιφερειακή συσκευή, ηλεκτρονική συσκευή και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της σε περίπτωση που ο πελάτης :

* Aναιρέσει την συμφωνία που έχει συμφωνηθεί.
* Tην άρνηση πληρωμής.
* Tην άρνηση υπογραφής του δελτίου παραλαβής της συσκευής.
* Την άρνηση παραλαβής του νόμιμου παραστατικού (απόδειξη/τιμολόγιο).
* Την απειλή προς εργαζόμενο.

Όροι Web Site / Εφαρμογές/Προώθηση

- Σύμφωνα με το συμβόλαιο / Project / συμφωνητικό που έχει ο πελάτης στην κατοχή του ηλεκτρονικά (e-mail) ή εγγράφως. Με την αποδοχή του συγκεκριμένου συμβολαίου / Project / συμφωνητικού ο πελάτης αποδέχεται τους όρους χρήσης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου web site / Εφαρμογής / Apps και οφείλει να τηρήσει επ ' ακριβώς τους συμφωνηθέντες όρους που αναφέρονται. 

- Ο πελάτης εφόσον έχει εξοφλήσει την Diadiktuo.eu και εφόσον το απαιτήσει γραπτώς (e-mail) τότε δικαιωματικά του ανήκει το υλικό του web site ή της εφαρμογής του και μπορεί να το λάβει (backup) σε ψηφιακό μέσο (DVD) ή με e-mail (cloud transfer) και να το μεταφέρει σε οποιαδήποτε εταιρεία άλλη επιθυμεί. Η Diadiktuo.eu οφείλει να παραδώσει το υλικό στον πελάτη (ιδιοκτήτη του site και ΜΟΝΟ και όχι σε κάποιον τρίτο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη) σε συμπιεσμένη μορφή και όχι να μεταφέρει τεχνικά το site σε άλλη εταιρεία. Ο πελάτης εφόσον ελέγξει το υλικό οτι είναι σωστό σε διάστημα πέντε (5) ημερών, τότε η Diadiktuo.eu μπορεί να διαγράψει το υλικό του πελάτη από τους server της χωρίς επιπλέον ενημέρωση προς τον πελάτη.

- Η Diadiktuo.eu οφείλει να παραδώσει το υλικό στο πελάτη σε 24ώρες (Εργάσιμη ημέρα) από το αίτημα του.

- Αν ο πελάτης δεν απαντήσει στην Diadiktuo.eu οτι έλεγξε το υλικό στο διάστημα πέντε (5) ημέρων από το αίτημα του τότε αυτόματα εκλαμβάνεται από την Diadiktuo.eu ως πλήρως ελεγχόμενο και μπορεί να προβεί σε διαγραφή από τα συστήματα της.

- Κατανοώ οτι η κατασκευή του site μου ή της εφαρμογής μου ανά τακτά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Diadiktuo.eu ή από τρίτο κατασκευαστή λογισμικού που σχετίζεται με το δικό μου project θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε αναβάθμιση λογισμικών με το σχετικό κόστος. Σε περίπτωση που δεν συμφωνώ στην αναβάθμιση αυτή και εφόσον ενημερώθω από την Diadiktuo.eu. εις γνώσην αντιλαμβάνομαι τις ενδεχόμενες συνέπειες (hacking, αλλοίωση ιστοσελίδες από κακόβουλες εξωτερικές ενέργειες, spam, κλπ κλπ) και δεν θα ζητήσω καμία ευθύνη από την Diadiktuo.eu

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της diadiktuo.eu στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της diadiktuo.eu

- Σε περίπτωση που το site σας δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ή δεν τηρεί κάποια standard προγραμματισμού από τον δημιουργό του και δεν προωθείται θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

- Η μεταφορά είναι ΔΩΡΕΑΝ και πληρώνετε το ποσό που σας έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ΑΦΟΥ βγεί το site σας 1η-3η σελίδα στις κατατάξεις της google σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά που έχετε υποδείξει και με στόχευση περιοχής. Η επιτυχία της 1ης-3ης σελίδας θεωρείται βγαίνοντας το site σας με κάποια από τις τρείς λέξεις κλειδιά που έχετε υποδείξει ή και με τις τρείς φράσεις ή με κάποιον συνδιασμό λέξεων (πχ ανδρικα ρουχα χαλανδρι)

- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος 1η-3η σελίδα τότε δεν πληρώνετε απολύτως τίποτα.

- Χρήματα που θα δώσετε για την προώθηση της ιστοσελίδας σας ή για μεταφορά domain εκτός .gr ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

- Η διάρκεια της προώθησης διαρκεί 1 έτος (12 μηνες) απο την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

- Η προώθηση γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τις λέξεις κλειδιά που δίνετε και με στόχευση περιοχής και με αυτές θα εμφανίζεστε στην γενική κατάταξη της Google και σε περίπτωση που οι λέξεις που δίνετε δεν είναι top rank από την ίδια την google. Σε βάθος χρόνου η google θα σας εμφανίζει και με επιπλέον λέξεις κλειδιά.

- Σε περίπτωση που ήδη βάζετε πληρωμένη διαφήμιση στην google (google adwords) ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην κατάταξη σας ή την μη εμφάνιση του site σας και να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε νέο domain name ώστε το site σας να λειτουργήσει με νέα "καθαρή" IP.

- Το site σας μπορεί να μεταφερθεί είτε για προώθηση είτε για απλή αλλαγή server (παραμένει ώς έχει).

- Έχω κατανοήσει πλήρως οτι κατά την μεταφορά του site μου σε νέο server (hosting) δεν μεταφέρεται το περιεχόμενο των e-mails εταιρικής μορφής (πχ info[@]mysite.gr , sales[@]mysite.gr, κλπ κλπ) εάν έχω, παρά μόνο οι λογαριασμοί των e-mails. Δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω συνδεθεί στον server που ήδη είμαι στο webmail ή μέσω outlook ή από οποιονδήποτε άλλο client χρησιμοποιώ (πριν γίνει η μεταφορά), έχω κατεβάσει ή αποθηκέυσει τα e-mail μου και η μεταφορά στο νεο server μπορεί να ξεκινήσει από την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης.

Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα παντώς νομίμου δικαιώματος της αν αυτοί οι όροι δεν τηρηθούν από την πλευρά του πελάτη.

--> Μεταφορά Site

Τα στοιχεία που συμπληρώνετε απαιτούνται ώστε να συνδεθούν οι τεχνικοί της diadiktuo.eu στο server που είστε τώρα να κατεβάσουν το site που ήδη έχετε ώστε να γίνει μεταφορά σε server της diadiktuo.eu

- Σε περίπτωση που το site μου δεν μπορεί να ανέβει στο νεο server της Diadiktuo.eu λόγω τεχνικού πρόβλήματος ή λαθος κώδικα ή λογω Hacked ή κενών ασφαλείας Κλπ κλπ οφείλει ο εκπρόσωπος της Diadiktuo.eu να με ενημερώσει.

- Εχω κατανοήσει πλήρως τι ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά την μεταφορά για τα αρχεία ή τα e-mail μου και δεν θα ζητήσω ευθύνη με την υπογραφή της παρούσας αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά.

- Έχω διαβάσει κατανοήσει και αποδεχτεί τους "ορους hosting" που βρίσκονται στον ιστότοπο www.diadiktuo.eu.

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι εξουσιοδοτώ την εταιρεία DIADIKTUO.EU να εισέρθει στο site - hosting με τους συγκεκριμένους κωδικούς που κοινοποιώ ώστε να μεταφέρει το περιέχόμενο σε νεο server. Επίσης εξουσιοδοτώ να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Σε περίπτωση που το site - εφαρμογή μου στο server που βρίσκεται τώρα πειρέχει κάποιες "ειδικές ρυθμίσεις" (πχ διασύνδεση με τράπεζες, σύστημα τιμολόγισης, κλπ κλπ) ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει τον εκπρόσωπο της Diadiktuo.eu ΠΡΙΝ καν συνδεθεί στο server και πρωτού ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία μεταφοράς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης του εκπροσώπου της Diadiktuo.eu, υπεύθυνος για τυχόν τεχνικά προβλήματα είναι ο πελάτης και ο οποίος οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία ή να επιλύσει το πρόβλημα μόνος του. Ο εκπρόσωπος και η Diadiktuo.eu ουδεμία ευθύνη φέρουν.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

Όροι Πληρωμών

- Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει αποκλειστικά στην τράπεζα EUROBANK με μετρητά, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (Visa / Mastercard/ Visa electron) από φυσικό μηχάνημα (pos) ή από ηλεκτρονικό (e-pos) μέσω της CARDLINK (επίσημο συνεργάτη της eurobank), μέσω e-banking, μέσω τηλεφωνικής εντολής, μέσω γκισέ (ταμείο) ή μέσω PAYPAL. Αναλυτικά οι τρόποι πληρωμών αναφέρονται εδω.

 - Αν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή μέσω e-pos από τον ιστότοπο www.diadiktuo.eu υποχρεούται να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία στην σελίδα της diadiktuo.eu ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας eurobank και να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Τα απαράιτητα πεδία είναι :

α) Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο 
β) Aριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας
γ) Aντικείμενο παραγγελίας ή υπηρεσία 
δ) Tον χρόνο και τον τόπο παράδοσης του αγαθού ή παροχής υπηρεσίας
ε) Tα στοιχεία της κάρτας του (matercard, visa, visa electron) με τον αριθμό της κάρτας τον μήνα και το έτος λήξης της ισχύος της
στ) Τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή κατόχου και να έχει υπογράψει στο σχετικό πεδίο ο κάτοχος (CVV/VISA ή CVC/MC)

Η τράπεζα θα ενημερώσει την επιχείρηση με e-mail για την έγκριση ή όχι χρέωσης της κάρτας.

- Η Diadiktuo.eu υποχρεούται να δείχνει σε εμφανή μέρος στον κάτοχο οτι εισέρχεται σε ιστοσελίδες της τράπεζας (Ασφαλές περιβάλλον).

- Η τράπεζα επιτρέπει την διασύνδεση του διαδικτυακού τόπου της Diadiktuo.eu με ασφαλή ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για την πληρωμή του αντιτίμου.

- Αν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή με POS τότε δίνει την κάρτα του στον εκπρόσωπο της Diadiktuo.eu ο οποίος εισάγει την κάρτα στο ειδικό μηχάνημα και ο κάτοχος της κάρτας και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ πληκτρολογεί το σχετικό pin. Εν συνεχεία πληκτρολογείται το σχετικό ποσό όπου η εκδότρια τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει ανάλογα με το είδος της κάρτας. Ο πελάτης οφείλει είτε να παραλάβει από την Diadiktuo.eu απόκομμα της τραπεζικής συναλλαγής που έγινε με κάρτα ή να παραλάβει αποδεικτικό χαρτί για την συναλλαγή ή να παρλάβει στο e-mail του αποδεικτικό της συναλλαγής ή το νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο-απόδειξη).

Όροι Domain Name

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

1. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 10, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)

ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία Diadiktuo.eu (μέσω IpDomain)

Ο υποβάλλων την αίτηση καταχώρησης ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
(δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
(ε) Σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
(ζ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο 'Ονομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.
2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR (Άρθρο 12, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
ΠΡΟΣ τον Καταχωρητή με την επωνυμία diadiktuo.eu
Ο υποβάλλων την αίτηση δήλωσης αλλαγής καταχωρητή ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό Καταχωρητή , όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτούμαι την αλλαγή καταχωρητή.
(γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
(δ) Ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου της παρούσας δήλωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου ή για άλλο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή προς διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέραν των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.
3. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ .GR
(Άρθρο 11, ΦΕΚ 1564/Β/21-6-2013)
Ο υποβάλλων την αίτηση δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:
(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.
(β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).

- Εαν θελήσω στην πορεία να αλλάξω τα στοιχεία του ιδιοκτήτη υπάρχει χρέωση όσο και το ποσό ενεργοποίησης ή ανανέωσης του domain name.

- Για την ανανέωση του domain name θα παρακολουθώ τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την diadiktuo.eu ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις.

- Σε περίπτωση που θελήσετε να μεταφέρετε το domain σας από την Diadiktuo.eu κάπου αλλού θα πρέπει να ζητήσετε γραπτώς τον απαραίτητο κωδικό εξουσιοδότησης από τους εκπροσώπους μας. Σε περίπτωση που το domain είναι σε κάποια ευρωπαική κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, κλπ κλπ) θα πρέπει να γνωρίζετε οτι ο κωδικός για την μεταφορά έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και στην συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί νέος αν δεν το έχετε μεταφέρει. Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε οτι το Ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ενδέχεται να καθυστερήσει να ενημερωθεί οπότε η όποια μεταφορά θελήσετε να κάνετε θα πρέπει να γίνει κάποιες ημέρες πρίν την λήξη του (πχ αν ένα domain με κατάληξη .com Λήγει 10/3 καλό θα ήταν να μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, θα πρέπει να ζητήσετε από τους εκπροσώπους μας τους απαραίτους κωδικού στις 2/3 ώστε η διαδικασία ενημέρωσης του μητρώου να έχει ολοκληρωθεί πριν της 10/3).

- Σε περίπτωση που μεταφέρω κάποιο domain στην diadiktuo.eu ή ενεργοποιήσω νέο και επιθυμώ την δωρεάν υπηρεσία για site ή e-mail δηλώνω οτι γνωρίζω τους όρους χρήσης για την δωρεάν κατασκευή του site που περιλαμβάνει μια στατική απλή σελίδα η οποία έχει εως 500 λέξεις κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας + λογότυπο, έως 5 φωτογραφίες. Το περιεχόμενο του site δεν θα πρέπει να είνει προσβλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό ή να έχει σχέση με εκμετάλλευση - κακοποίηση παιδιών-ανθρώπων ή κακόβουλα ή παράνομα προιόντα ή με ακατάλληλο περιεχόμενο (παράνομο πορνογραφικό υλικό ή υλικό χωρίς ειδική σήμανση ιστότοπου). Θα πρέπει να στείλω το υλικό μου στους τεχνικούς της diadiktuo.eu μέσω e-mail ώστε να ανέβει στην σελίδα μου. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσω να διακόψω την δωρεάν υπηρεσία ή να μεταφερθώ σε άλλη εταιρεία ΔΕΝ μπορώ να μεταφέρω το στατικό site που έχει κατασκευάσει η diadiktuo.eu εκτός και αν πληρώσω το κόστος κατασκευής που ορίζεται στα 70 euro + ΦΠΑ. Η δωρέαν υπηρεσία φιλοξενίας και παροχής site - email είναι ΜΟΝΟ όσο διατηρείται το domain μου στην diadiktuo.eu

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το domain τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που συνδέονται με το hosting σας.

To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για πέντε (5) ημέρες το domain και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής domain του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το domain ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ και ελευθερώνεται προς νέα κατοχύρωση.

- Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί.

- Εαν θελήσω να μεταφέρω ένα domain με κατάληξη εκτός .gr (πχ .com, .net, .eu, κλπ κλπ) από την diadiktuo.eu σε άλλο πάροχο θα πρέπει να ενημερώσω την diadiktuo.eu πέντε (5) ημέρες πρίν την ημερομηνία λήξης του domain όπως ορίζεται από το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων ώστε να μου σταλούν οι απαραίτητοι κωδικοί για να πραγματοποιήσω την μεταφορά. Εαν δεν γίνει αυτό στο διάστημα που ορίζει το ευρωαπικό μητρώο ονομάτων τότε το σύστημα ενδέχεται να μην μου επιτρέψει την μεταφορά του domain με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα το domain και να τεθεί εκτός λειτουργίας το site (εαν υπάρχει) ή τα e-mail (εαν υπάρχουν) ή κάποια εφαρμογή που σχετίζεται με το hosting (εαν υπάρχει).

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.diadiktuo.eu

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία DIADIKTUO.EU να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

- Η μεταφορά του Domain Name είναι Δ Ω Ρ Ε Α Ν (για τα .gr)

- Εάν δεν θέλετε να κάνετε ανανέωση τότε το domain name θα λήξει και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα χωρίς καμία χρέωση. 

- Από την στιγμή που το domain μπει σε διαδικασία μεταφοράς, η μεταφορά ολοκληρώνεται από μία (1) έως επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Οι ημέρες αυτές οφείλονται στο ότι πρέπει η εταιρεία που είστε μέχρι κα σήμερα να αποδεχτεί το αίτημα μεταφοράς που κάνουμε. Εάν η εταιρεία δεν αποδεχτεί το αίτημα στις ημέρες αυτές τότε αυτόματα την όγδοη (8) ημέρα το domain μεταφέρεται στο σύστημα μας. Εαν το domain αφορά άλλη κατάληξη έκτος .gr) τότε οι μέρες για την μεταφορά ενδέχεται να φτάσουν έως και τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές σύμφωνα με το ευρωπαικό μητρώο ονομάτων.

- Εαν το domain σας είναι οποιαδήποτε κατάληξη εκτός .gr θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας υποστηρίζει έως σήμερα και να τους αναφέρετε να ρυθμίσουν την κατάσταση του domain σας να έχει status "OK" ή "Active" και οχι "REGISTRAR-LOCK" ή "clientDeleteProhibited" ή "clientTransferProhibited" ή "clientUpdateProhibited". Στην συνέχεια θα πρέπει να σας δώσουν τον κωδικό εξουσιοδότησης και θα λάβετε στο e-mail σας αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για να πατήσετε έναν σύνδεσμο (link) που θα υπάρχει ώστε να εγκρίνετε την μεταφορά του ονόματος.

- Η μεταφορά του Domain Name με οποιαδήποτε άλλη κατάληξη εκτός .gr ΔΕΝ είναι Δωρεάν . Κατά την μεταφορά χρεώνεστε το ποσό που αναφέρετε στον τιμοκατάλογο μας όπως ισχύει από το ευρωπαϊκό μητρώο ονομάτων . Κατά την μεταφορά το domain σας , ταυτόχρονα ανανεώνεται και για ένα (1) έτος.

- Για να ολοκληρωθεί η μεταφορά θα πρέπει το status του domain να δείχνει ΟΚ ή Active και όχι κάποια άλλη κατάσταση . Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταφοράς εξαρτάται από την εταιρεία που σας υποστηρίζει μέχρι και σήμερα (πόσο γρήγορα θα ρυθμίσουν το status) και όχι από την Ε-base.gr. 

- Σε περίπτωση που μεταφέρω κάποιο domain στην diadiktuo.eu και επιθυμώ την δωρεάν υπηρεσία για site ή e-mail δηλώνω οτι γνωρίζω τους όρους χρήσης για την δωρεάν κατασκευή του site που περιλαμβάνει μια στατική απλή σελίδα η οποία έχει εως 500 λέξεις κείμενο, στοιχεία επικοινωνίας + λογότυπο, έως 5 φωτογραφίες. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσω να διακόψω την δωρεάν υπηρεσία ή να μεταφερθώ σε άλλη εταιρεία ΔΕΝ μπορώ να μεταφέρω το στατικό site που έχει κατασκευάσει η diadiktuo.eu εκτός και αν πληρώσω το κόστος κατασκευής που ορίζεται στα 70 euro + ΦΠΑ. Η δωρέαν υπηρεσία φιλοξενίας και παροχής site - email είναι ΜΟΝΟ όσο διατηρείται το domain μου στην diadiktuo.eu.

Όροι Hosting

- Κατά την ενεργοποίηση ή ανανέωση ή αναβάθμιση του hosting τα e-mail ή το site σας δεν "πέφτει" ούτε βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

- Τα χρήματα των ενεργοποιήσεων ή ανανεώσεων ή αναβαθμίσεων hosting ΔΕΝ επιστρέφονται.

- Τα hosting ενεργοποιούνται ή αναβαθμίζονται ή ανανεώνονται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην eurobank. Το σύστημα αποστέλλει ενημερωτικά emails και sms τριάντα (30) ημέρες πρίν την λήξη τους και ο πελάτης οφείλει να τα παρακολουθεί στα εισερχόμενα της αλληλογραφίας του ή στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

- Το σύστημα αποστέλλει στο αυτόματο e-mail πλήρη διαδικάσια ανανέωσης μαζί με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο πελάτης. Ο πελάτης καταθέτει το ποσό και το σύστημα τον ενημερώνει ηλεκτρονικά (e-mail) με επιβεβαιωτικά μηνύματα και μηνύματα ολοκλήρωσης.

- Σε περίπτωση που ο κεντρικός πάροχος θέσει το hosting (Server) εκτός λειτουργίας προσωρινά ή ολιγόλεπτα λόγω κρίσιμου update ασφαλείας (critical) ή λόγω επίθεσης (hacking) σε έκτακτες περιπτώσεις η Diadiktuo.eu δεν φέρει ευθύνη. Η Diadiktuo.eu οφείλει να ενημερώσει τον εκάστοτε πελάτη για το προσωρινό ή το μακροπρόθεσμο πρόβλημα και την αποκατάσταση. Σε έκτακτες περίπτωσεις επιθέσεων ή κακόβουλων μαζικών αποστολών e-mails (spam) ενδέχεται να υπάρξουν ολιγόλεπτες διακοπές από τον πάροχο για την ασφάλεια του μηχανήματος και κατ επέκταση του κάθε πελάτη ώστε να απομονωθεί η εισβολή και να επιλυθεί.

- O πελάτης κατανοεί πλήρως οτι ο server του (hosting) βρίσκεται σε shared hosting και όχι σε VPS - deticated server (εκτός αν έχει συμφωνηθεί από την αρχή) και το ενδεχόμενο για ολιγόλεπτο ή μακροχρόνιο διάστημα πτώσης ή παύσης ενδέχεται να οφείλεται είτε στο δικό του Hosting είτε σε κάποιον άλλον πελάτη που βρίσκεται στο ίδιο μηχάνημα που δημιουργεί πρόβλημα και ενδέχεται να επηρεαστεί και το δικό του hosting. Κατανοεί πλήρως οτι υπάρχει βάρδια ασφαλείας από τον κεντρικό πάροχο και την Diadiktuo.eu ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Ο κεντρικός πάροχος και η Diadiktuo.eu δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ενδεχόμενες πτώσεις που μπορεί να υπάρξουν και οφείλονται στα παραπάνω προβλήματα (μολυσμένα site, spam e-mails, Κλπ) του εκάστοτε πελάτη.

- Σε περίπτωση που περάσει η ημερομηνία ανανέωσης που αναφέρεται στο e-mail τότε το σύστημα τίθεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ εκτός λειτουργίας και σταματούν να λειτουργούν e-mail - site - εφαρμογές που στηρίζονται στο hosting.
To σύστημα κρατάει σε "καραντίνα" για 5 ημέρες το hosting και σε περίπτωση που ο πελάτης στο διάστημα αυτό θελήσει να το ανανέωσει θα πληρώσει το κόστος ανανέωσης ΚΑΙ 70% επιπλέον κόστος απεμπλοκής του ποσού ανανέωσης. Μετά τις 5 ημέρες το hosting ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ μαζί με ΟΛΑ τα δεδομένα (site-εικόνες-αρχεία-e-mail-κλπ).

- Για την ανανέωση του hosting ο πελάτης θα πρέπει να παρακολουθεί τα ΑΥΤΟΜΑΤΑ sms και e-mails που θα έρχονται τριάντα (30) ημέρες πριν την λήξη, στα εισερχόμενα ή ανεπιθύμητα (spam) e-mail μου. Σε περίπτωση που αλλάξω κατά την διάρκεια του έτους αριθμό κινητού τηλεφώνου και e-mail οφείλω να ενημερώσω την diadiktuo.eu ώστε να το διορθώσει στο σύστημα και να λαμβάνω τις ενημερώσεις.

- Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να θέσει τον ιστότοπο (site) ή hosting (server) ή όνομα (domain) εκτός λειτουργίας (offline) ή να μην κοινοποιήσει τους απαραίτητους κωδικούς αν ζητηθούν από τον πελάτη σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει εξοφλήσει το απαιτούμενο ποσό από την ενέργεια που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί ή σε περίπτωση που το περιεχόμενο είναι κακόβουλο ή μολυσμένο ή παραβαίνει τους όρους χρήσης περί ρατσισμού ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ή από εντολή ανώτατης αστυνομικής ή εισαγγελικής αρχής της Ελλάδος.

- Με την συμπλήρωση της παρούσας αίτησης δηλώνω υπεύθυνα οτι έχω λάβει γνώση για τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ενέργειας που πραγματοποιώ και γενικά για όρους χρήσης που υπάρχουν στον ιστότοπο https://www.diadiktuo.eu

- Εξουσιοδοτώ την εταιρεία DIADIKTUO.EU να εισέρχεται στο site – hosting μου όταν απαιτείται και να ενημερώνει με updates για την πλήρη ασφάλεια ή την συντήρηση του site - hosting.

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

- Η Diadiktuo.eu δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον τελικό πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Diadiktuo.eu δεν έχει καμμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα απο άκρο σε άκρο.

- Η Diadiktuo.eu δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Diadiktuo.eu δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση του Ιστότοπου από τον πελάτη και ο πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "backup"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει εποινικιάσει, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Diadiktuo.eu για άμεσης αποκατάστασης των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

Όροι Apps

- Δημιουργείται μια εφαρμογή της επιλογής σας σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν ή με την συμφωνία που έχει γίνει και σας έχει σταλεί ηλεκτρονικά (e-mail).

- Θα πρέπει να επιλέξετε το πακέτο κοστολόγησης που είναι αναρτημένο στο apps4all.gr και να κάνετε εγγραφή σύμφωνα με τα βήματα (wizard) για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

- Η εφαρμογή που δημιουργείται από το σύστημα βρίσκεται σε μορφή .apk και ανεβαίνει στο Play store είτε από εσάς είτε από την ομάδα της apps4all.gr .

- Η εφαρμογή με την δημιουργία της ΔΕΝ σας αποστέλλεται μέχρι να εμφανιστεί η κατάθεση σας στο σύστημα (σας έρχεται e-mail με οδηγίες κατάθεσης). Μόλις εμφανιστεί η κατάθεση σας τότε σε 24ώρες σας αποστέλλεται στο e-mail σας.

- Η εφαρμογή έχει χρονική διάρκεια σύμφωνα με το πακέτο που επιλέγετε και βρίσκεται σε ισχύ έως την συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε την συνδρομή σας τότε η εφαρμογή απενεργοποείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

- Οι διαχειριστές του apps4all.gr / diadiktuo.eu δεν ευθύνονται για το περiεχόμενο που μπορεί να ανεβάζει ο κάθε πελάτης στην εφαρμογή του ή να αποστέλλει ενημερωτικά νέα μέσω της πλατφόρμας apps4all.gr.

- Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της εφαρμογής διαπιστωθεί οτι είναι προσβλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό ή να έχει σχέση με εκμετάλλευση - κακοποίηση παιδιών-ανθρώπων ή κακόβουλα ή παράνομα προιόντα ή με ακατάλληλο περιεχόμενο (παράνομο πορνογραφικό υλικό ή υλικό χωρίς ειδική σήμανση ιστότοπου) τότε οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής του πελάτη και να θέσουν την εφαρμογή εκτός λειτουργίας.

- Χρήματα που θα δώσετε για την εφαρμογή ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ παρα μόνο αν η εφαρμογή apps4all.gr δεν λειτουργήσει για δεκαπέντε (15) ημέρες λόγω τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στον server και όχι σε σύστημα της Google (play store). Εαν το πρόβλημα οφείλεται στην google (play store) Ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος apps4all.gr . Σε περίπτωση προβλήματος του server τα χρήματα που έχετε δώσει σας επιστρέφονται με την μορφή άλλης υπηρεσίας ίδιας ακριβώς αξίας.

- Ο πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά (e-mail) Οπότε αυτό απαιτείται για την ανανέωση της συνδρομής του και οφείλει να ανταποκριθεί για να βρίσκεται σε ισχύ η εφαρμογή του. Επίσης οφείλει να ελέγχει και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του (spam) σε περίπτωση που δεν λαμβάνει ενημερωτικά e-mail στα εισερχόμενα του (inbox).

Reset Κωδικών

Ο υποβάλλων την αίτηση ανάκτησης (reset) κωδικών δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

(α) Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή.

(β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.

- Δηλώνω υπεύθυνα οτι ο ιδιοκτήτης του domain/site έχει γνώση για την συγκεκριμένη ενέργεια που πραγματοποιείται.

- Οι νέοι κωδικοί αποστέλλονται ΜΟΝΟ στο ΔΗΛΩΜΕΝΟ E-MAIL ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ και ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ SMS.

- Δηλώνω υπεύθυνα ότι με δική μου ευθύνη πραγματοποιώ ανάκτηση κωδικών και σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή λειτουργικότητας του site/εφαρμογής μου είμαι υπεύθυνος εγώ και όχι η Ε-base.gr

- Η Ε-base.gr σε περίπτωση που αντιληφθεί ύποπτη δραστηριότητα κοινοποίησης των κωδικών προς τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου και να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη.

- Η Ε-base.gr διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση εξαπάτησης στα αιτήματα ανάκτησης κωδικών να προβεί παντώς νομίμου δικαιώματος της προς τις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές της χώρας και να κοινοποιήσει οτιδήποτε της ζητηθούν.

- Η Ε-base.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον της ηλεκτρονικής αίτησης, υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για να προβεί σε reset Κωδικών αν κρίνει ύποπτη δραστηριότητα στην ηλεκτρονική αίτηση.

- Σε περίπτωση κοινοποίησης κωδικού εξουσιοδότησης και μεταφοράς του domain και κατ΄επέκταση του site του (αρχεία site) σε άλλο πάροχο ο πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει αντιληφθεί πλήρως οτι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του site του, ενημέρωσης του, τα e-mail του, server του είναι η νέα εταιρεία και όχι η diadiktuo.eu. Επίσης έχει αντιληφθεί οτι σε περίπτωση που στην diadiktuo.eu είχε κάποια υπηρεσία δωρεάν με την μεταφορά του σε άλλο πάροχο η υπηρεσία αυτή παύει να υφίσταται. Τέλος σε περίπτωση δωρεάν site το οποίο ενδεχομένως να είχε στην diadiktuo.eu ΔΕΝ μεταφέρεται καθώς τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην diadiktuo.eu και όχι στον πελάτη. Αν ο πελάτης επιθυμεί να μεταφέρει το τυχών δωρεαν site που είχε τόσο καιρό τότε θα πρέπει να πληρώσει το ποσό που θα ενημερωθεί από τους υπευθύνους της diadiktuo.eu

- Με την παρούσα αίτηση με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό σόφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία της συγκεκριμένης αίτησης είναι αληθή και επιθυμώ να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχω επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μου για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθώ για να εκτελεστεί η συγκεκριμένει ενέργεια.

SEO - Προωθήσεις

Ο υποβάλλων την αίτηση seo - προωθήσεις δηλώνει οτι:

- Η προώθηση seo γίνεται με τις φράσεις ή λέξεις που θα υποδείξετε στην σχετική online αίτηση.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που έχει γίνει με μία από τις τρείς (3) δηλωμένες λέξεις ή με συνδιασμό λέξεων ή φράσεων αυτών και σε συνδιασμό περιοχής ή αυτόνομα (πχ ανδρικά ρούχα χαλάνδρι).

- Η Diadiktuo.eu ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για προσέλκυση πελατών από τις προωθητικές ενέργειες αλλά στοχεύει πρός αυτήν την κατεύθυνση.

- Η στόχευση της προώθησης έχει δώδεκα μήνες (12) ισχύ από την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

- Για να ξεκινήσει η seo προώθηση θα πρέπει υποχρεωτικά να δεσμευτεί νεο domain - hosting ανεξάρτητα αν ο πελάτης έχει ήδη.

- Σαν στόχος επίτευξης θεωρείται το αποτέλεσμα που θα έρθει στα οργανικά αποτελέσματα της Google 1η-3η σελίδα.

- Η Diadiktuo.eu δεσμεύεται για αύξηση επισκεψημότητας στην συγκεκριμένη seo προώθηση περίπου +20% από την αρχική επισκεψημότητας του site του πελάτη (αν έχει).

- Ο πελάτης υποχρεούται να δώσει τα στατιστικά στοιχεία από το cpanel ή plesk στην Diadiktuo.eu ή αν δεν είναι δυαντή η πρόσβαση σε αυτά να σταλούν σε εικόνες οι μοναδικές επισκέψεις (unique visitors) μέχρι την ημέρα που ξεκινάει η seo προώθηση.

- Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος (1η-3η σελίδα) τότε η Diadiktuo.eu υποχρεούται να επιστρέψει το συμφωνημένο αρχικό ποσό με μορφή πληρωμένης διαφήμισης Google Adwards ή με υπηρεσία ίδιου ποσού. Τα αρχικά χρήματα που έχουν δωθεί απο τον πελάτη ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

- Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις προωθητικές ενέργειες ή να θέσει εκτός λειτουργίας την συγκεκριμένη ενέργεια αν ο πελάτης δεν εξοφλήσει το συμφωνημένο ποσό. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting* και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την Diadiktuo.eu.
* Το domain - hosting εκδίδονται στο όνομα της Diadiktuo.eu. Μόλις ο πελάτης εξοφλήσει τότε το domain-hosting μπορεί να μεταβιβαστεί. Στην μεταβίβαση υπάρχει κόστος αλλαγή ιδιοκτήτη που επιβαρύνεται ο πελάτης. Αν ο πελάτης ξοφλήσει εξ αρχής όλο το ποσό τότε το domain-hosting εκδίδεται στο όνομα του και δεν χρειάζεται διαδικασία μεταβίβασης.

- Η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να ενοικιάσει την συγκεκριμένη seo - προώθηση εαν ο πελάτης δεν θελήσει να ανανεώσει κάθε επόμενο έτος τις προωθητικές ενέργειες και εφόσον πρώτα έχει ενημερωθεί τριάντα (30) ημέρες (μέσω e-mail ή sms ή τηλεφωνικά) πρίν. Επίσης ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι δεν έχει κανένα δικαίωμα στις προωθητικές ενέργειες ουτε του ανήκει domain - hosting και το περιεχόμενο αυτό, ούτε θα ζητήσει ευθύνες ή αμοιβή ή ποσοστό από την Diadiktuo.eu.

- Το νεο mini-site που θα δημιουργηθεί για τις seo - προωθητικες ενέργειες είναι site υποστηρικτικό και δεν έχει καμία σχέση με το κανονικό site του πελάτη (εαν υπάρχει). Ο πελάτης αντιλαμβάνεται οτι το υποστηρικτικό site δεν έχει εικαστικές παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ούτε custom απαιτήσεις. Ο πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της Diadiktuo.eu να κάνουν τις ενέργειες που πρέπει στο υποστηρικτικό site, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Επίσης εξουσιοδοτεί τους τεχνικούς της Diadiktuo.eu να εισέρχονται στο mini-site και να τροποποιούν ή να αναβαθμίζουν όταν και όπου απαιτείται.

- Η Diadiktuo.eu ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ για τυχόν απώλεια θέσης αν αλλάξει έμεσα κάποιος από τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη του στόχου τους κώδικες - αλγοριθμούς του (πχ Google). Η Diadiktuo.eu υποχρεούται να ενημερώσει τον τελικό πελάτη. Σε περίπτωση τροποποιήσεων ενδέχεται να χρειαστεί αναπροσαρμογή ή τροποποίηση ή αναβάθμιση στο mini υποστηρικτό site και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.


Radio - TV

- Η Diadiktuo.eu δημιουργεί και παράγει τα ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά spot σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και βάσει της συμφωνίας που έχει κάνει με τον πελάτη.

- Η Diadiktuo.eu ενδέχεται να συνεργάζεται με εξωτερικές εταιρείες για την παραγωγή και επεξεργασία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών spot, όταν και εφόσον χρειαστεί.

- Η Diadiktuo.eu ακολουθεί το πρόγραμμα ροής των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών όπως αυτό καθορίζεται από τους ίδιους τους σταθμούς.

- Η Diadiktuo.eu δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (προσωρινού ή μόνιμου) των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών κατά την διάρκεια του spot (on air). Η Diadiktuo.eu θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ομαλής ροής σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό.

- Ο πελάτης αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του προτείνεται ΔΩΡΕΑΝ * έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά (πχ συγκεκριμένα δευτερόλεπτα On air, συγκεκριμένος τρόπος εκφώνησης, κλπ κλπ).

- Ο πελάτης αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του παρέχεται δωρεάν μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί ή να βελτιωθεί με ΕΠΙΠΛΕΟΝ χρέωση.

- Το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Diadiktuo.eu για προωθητικούς σκοπούς και να αναρτηθεί στο www.diadiktuo.eu ή σε site που ανήκουν ή συνεργάζονται με την Diadiktuo.eu.

- Ο πελάτης μπορεί να κατασκευάσει από την αρχή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot σύμφωνα με τις ανάγκες του με το σχετικό κόστος, αφού πρώτα έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί την χρέωση.

- Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot που του παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ *, αποτελεί ιδιοκτησία της Diadiktuo.eu και videovision.gr,  ΔΕΝ του ανήκει ούτε θα ζητήσει ποτέ αμοιβή ή ποσοστό ή μέρισμα.

- Ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται οτι το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot μπορεί να του ανήκει ΜΟΝΟ αν πληρώσει εξ ολοκλήρου το κόστος παραγωγής και αποποίησης πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει ενημερωθεί κατά την έναρξη της συνεργασίας του με την Diadiktuo.eu

*: ΔΩΡΕΑΝ παρέχεται το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό spot σε περιπτώσεις που κρίνει η Diadiktuo.eu κατα την δημιουργία νέου web site / e-shop ή από αγορά εφαρμογής ή υπηρεσίας ή σε ειδκές περιπτώσεις. Για να ενημερωθείτε για την ΔΩΡΕΑΝ παροχή επικοινωνηστέ με τους υπευθύνους της Diadiktuo.eu για να σας ενημερώσουν. Επίσης η ΔΩΡΕΑΝ παροχή δίνεται σε πελάτες που διατηρούν το web site / e-shop / εφαρμογή τους στα συστήματα της Diadiktuo.eu. Σε περίπτωση που ο τελικός πελάτης μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία ή σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Diadiktuo.eu τότε αυτομάτως ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ και η ΔΩΡΕΑΝ παροχή. Τέλος η ΔΩΡΕΑΝ παροχή προσφέρεται για ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά spot εώς και είκοσι - τριάντα (20-30") δευτερολέπτα και με συγκεκριμένο τρόπο δημιουργίας σε έναν από τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα επιλέξει ο πελάτης και το spot βγαίνει on air για δύο (2) ημέρες επί τρείς (3) φορές την ημέρα . Ο τελικός πελάτης μπορεί να επιλέξει τις ημέρες και ώρες που θα ενημερωθεί από την Diadiktuo.eu. Για κάθε επιπλέον φορά ο τελικός πελάτης θα πρέπει να πληρώνει για να βρίσκεται on air αφού πρώτα έχει ενημερωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικός ή με sms για το κόστος από εκπρόσωπο της Diadiktuo.eu.

Όροι Χρήσης Εκθέσεων - Δράσεων

Η εταιρεία μας παρέχει ειδικούς όρους χρήσης σε διάφορες εκθέσεις - δράσεις που λαμβάνει μέρος προσφέροντας ειδικές εκπτώσεις ή δώρεαν υπηρεσίες. Οι επισκέπτες - πελάτες που επισκέπτονται το περίπτερο που έχει η Diadiktuo.eu και λαμβάνει μέρος στην συγκεκριμένη έκθεση - δράση αποδέχονται και συμφωνούν με τα παρακάτω:

eshop expo

- O επισκέπτης - πελάτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό έκπτωσης το οποίο σχετίζεται και ταυτοποιείται με το e-mail που δηλώνει στον εκπρόσωπο της εταιρείας μας στο περίπτερο κατα τις ημέρες της έκθεσης για 50% έκπτωση για κατασκευή νέου site - e-shop ή 20% έκπτωση για φιλοξενία (hosting) σε ήδη υπάρχων site - e-shop εφόσον το μεταφέρει από άλλη εταιρεία (θα ενημερωθεί από την Diadiktuo.eu αναλυτικά για την διαδικασία).

- O επισκέπτης - πελάτης θα πρέπει να είναι σίγουρος οτι το e-mail που θα δηλώσει στον εκπρόσωπο της εταιρείας είναι ΕΝΕΡΓΟ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. ΔΕΝ ισχύουν οι προσφορές - εκπτώσεις σε άλλα e-mail εκτός από αυτά που θα δηλωθούν κατά τις ημέρες της έκθεσης.

- O επισκέπτης - πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ολοκλήρωση της έκθεση για την εξαργύρωση του δώρου - προσφοράς. Μετά τις εξήντα (60) ημέρες η Diadiktuo.eu διατηρεί το δικαίωμα άρνησης του δώρου - προσφοράς.

- O επισκέπτης - πελάτης δεν μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο - προσφορά σε τρίτο κάτοχο ούτε να το χρησιμοποιήσει συνδιαστικά με άλλη υπηρεσία.

- Το δώρο - έκπτωση δεν εξαργυρώνεται με μετρητά ούτε "πατσίζεται" με άλλο δώρο - υπηρεσία.

Ανακοινώσεις

Σε αυτό τον χώρο αναρτούνται οι σχετικές ανακοινώσεις ανά ημερομηνία ανάρτησης που αφορούν τιμολογιακή ή άλλη τροποποίηση της εταιρείας όταν υπάρξουν (δεν αναρτούνται εδώ ανακοινώσεις προσφορών, υπηρεσιών, κλπ).